John-Mosher-Pareidolia-1

"Pareidolia 1"

Collage on Paper

19" x 15"

2016

John-Mosher-Pareidolia-2

"Pareidolia 2"

Collage on Paper

19" x 15"

2016

John-Mosher-Pareidolia-3

"Pareidolia 3"

Collage on Paper

19" x 15"

2016

John-Mosher-Pareidolia-4

"Pareidolia 4"

Collage on Paper

19" x 15"

2016

John-Mosher-Pareidolia-5

"Pareidolia 5"

Collage on Paper

19" x 15"

2016

John-Mosher-Pareidolia-6

"Pareidolia 6"

Collage on Paper

19" x 15"

2016

John-Mosher-Pareidolia-7

"Pareidolia 7"

Collage on Paper

19" x 15"

2016

John-Mosher-Pareidolia-8

"Pareidolia 8"

Collage on Paper

19" x 15"

2016

John-Mosher-Pareidolia-9

"Pareidolia 9"

Collage on Paper

19" x 15"

2016